Rok 2019 w PassionHR – podsumowanie

3 stycznia 2020

Przełom roku sprzyja podsumowaniom i planom. 2019 rok pod wieloma względami był dla nas rokiem wyzwań, zmian i nowych doświadczeń. W PassionHR wykorzystałyśmy go również na rozwój własnych umiejętności i wsparcie innych. Dzięki temu w 2020 rok weszłyśmy z nową energią, która pozwoli nam w dalszym ciągu pracować z pasją dla naszych klientów, kandydatów i lokalnej społeczności.

Z czego jesteśmy dumne w PassionHR?

Ciągła wymiana doświadczeń sprawia, że praca z ludźmi jest bardzo interesująca. Nie sposób  wszystko przewidzieć i zaplanować. Dzięki temu każdy dzień przynosi wiele nowości i szans na osiąganie ambitnych celów. Za to między innymi kochamy swoją pracę. Nigdy się w niej nie nudzimy, ponieważ nasi partnerzy powierzają nam ciągle nowe zadania. Dzięki temu możliwy jest nasz rozwój. Efekty naszej pracy sprawiły, że  zostałyśmy zauważone i docenione przez instytucje zaangażowane w działania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Jako ekspertów zaproszono nas do wielu projektów, dzięki czemu mogłyśmy dzielić się z innymi naszym doświadczeniem z zakresu szkoleń, rekrutacji i wdrażania procedur HR w małych i średnich firmach.

PassionHR uczy i uczy się

Bardzo cenimy sobie współpracę ze środowiskiem akademickim. Połączenie wiedzy, praktyki i doświadczenia naszego oraz pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przełożyło się na ciekawe projekty, które pozwolą czerpać wiedzę kolejnym osobom związanym z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Zostałyśmy również zaangażowane w pracę nad  Barometrem Zawodów 2020, który jest inicjatywą Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i pomaga osobom szukającym pracy lub właśnie wybierającym swoją drogę zawodową. Ciekawym doświadczeniem zawodowym były prace nad Kodeksem dobrych praktyk związanych z ochroną danych osobowych dla branży rekrutacyjnej. 

Aby być zawsze na bieżąco ze wszystkimi zmianami w naszej dziedzinie, bierzemy aktywny udział w wydarzeniach branżowych – zarówno jako prelegentki, jak również słuchaczki. Za każdym razem wracamy z konferencji zainspirowane przez innych, ale też staramy się inspirować tych, którzy związali swoją przyszłość z Human Resources. Najważniejszymi w tym roku były dla nas Konferencja Rzeczpospolitej dla praktyków HR, Ogólnopolski Tydzień Kariery czy też Crash Monday. Zostałyśmy również zaproszone do współpracy w organizowanym w naszym mieście spotkaniu LinkedIn Local, co z kolei umożliwiło nam podzielenie się wiedzą z zakresu rekrutacji z lokalnymi firmami.

90% skutecznych rekrutacji

Miarą efektów naszej pracy są sukcesy – te duże i te małe. Są nimi przede wszystkim pozytywne opinie naszych klientów, ale również wysokie wyniki badań satysfakcji kandydatów i uzyskane certyfikaty. 2019 rok był dla nas pod tym względem naprawdę wyjątkowy.  Każdy z naszych sukcesów jest dla nas ogromną motywacją do dalszej pracy i podejmowania coraz to ambitniejszych wyzwań.

Ogromną radość sprawił nam bardzo wysoki, bo aż 90-procentowy, wynik skuteczności w procesach rekrutacyjnych. Oznacza on, że  poszukiwania nowych pracowników dla naszych klientów, w zdecydowanej większości przypadków kończą się zatrudnieniem nowej osoby, która spełnia oczekiwania właścicieli firm, którzy powierzyli nam to zadanie. Tak samo ważne są dla nas wysokie wyniki satysfakcji kandydatów z przeprowadzonego procesu rekrutacji. Osoby ubiegające się o nową posadę doceniły nas nie tylko za profesjonalizm, ale również za indywidualne podejście do każdej z osób, z którą rozmawialiśmy. 

HR na trawie dla ambitnych kobiet

Zupełnie nowym projektem przeprowadzonym przez PassionHR po raz pierwszy w 2019 był „HR na trawie”. Na warsztaty poświęcone rozwojowi osobistemu zaprosiłyśmy kilkanaście zdolnych i energicznych kobiet. Miały one szansę nie tylko nauczyć się wielu technik pracy nad własnymi umiejętnościami, ale również spędzić czas wspólnie i w miłej atmosferze wymienić swoje doświadczenia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

ISO i Baza Usług Rozwojowych

Ukoronowaniem naszej pracy były dwa wydarzenia w końcówce roku. System Zarządzania Jakością w firmie PassionHR został oceniony przez zewnętrzną instytucję, która oficjalnie potwierdziła jego zgodność z wymaganiami ISO 9001:2015. Otrzymany przez nas certyfikat jest dowodem na to, że nasze standardy i procedury zapewniają wysoki poziom naszych usług.

Nasza firma PassionHR została wpisana do Bazy Usług Rozwojowych. Jest to dobra wiadomość nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla małych i średnich firm, które będą mogły korzystać z naszego wsparcia, pokrywając jedynie niewielką część kosztów. Uczestnictwo firm w Bazie Usług Rozwojowych oznacza możliwość uzyskania 80-procentowego wsparcia finansowego na szkolenia rozwijające kompetencje pracowników i kadry zarządzającej.

PassionHR pomaga

Pomimo wielu wyzwań zawodowych bardzo chętnie angażowałyśmy się w działania lokalne skierowane na pomoc innym. Najważniejszym wyzwaniem, ale również powodem do radości, było dla nas zorganizowanie Drużyny na Maksa, która podjęła się zbiórki pieniędzy na leczenie małego Maksa Olszowego z Olkusza. Dzięki ogromnemu zaangażowania lokalnego środowiska mały Maks  dostał szansę na lepsze życie. Z wielką chęcią wsparłyśmy również Schronisko w Bolesławiu, organizując zbiórkę jedzenia i akcesoriów dla porzuconych zwierząt.