Spełniając swoje marzenie o przyjaznym miejscu pracy powołałam do życia PassionHR. Wraz z moim zespołem nieprzerwanie wkładamy wysiłek w rozwój naszej organizacji. Podnosimy standardy swojej pracy oraz poszerzamy kompetencje. Dzielimy się także wiedzą z obszaru HR oraz aktywnie uczestniczymy w różnych inicjatywach związanych z tematyką zarządzania kapitałem ludzkim.

Izabela Bierlet-Chwast, Dyrektor Zarządzający

Posiadamy certyfikat ISO:

Stwierdzono zgodność Systemu Zarządzania Jakością firmy PassionHR z wymaganiami ISO 9001:2015.

Nasze wartości:

  1. Kierujemy się uczciwością - jesteśmy uczciwi wobec siebie nawzajem oraz wobec naszych partnerów w biznesie. Wywiązujemy się z danego słowa oraz przestrzegamy norm i zasad. Traktujemy innych tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani.

  2. Działamy profesjonalnie - pełne zaangażowanie oraz stałe pogłębianie wiedzy to klucz do naszego sukcesu. Stawiamy na ciągły rozwój, aby być wsparciem dla naszych partnerów. Dajemy sobie prawo do błędu, bo naprawiając go możemy stawać się coraz lepsi w tym co robimy.

  3. Budujemy relacje - staramy się, aby ludzie którzy z nami współpracują czuli się dobrze i bezpiecznie. Chcemy o nich dbać i pielęgnować nasze relacje. Cenimy atmosferę w pracy, wzajemne zaufanie oraz szacunek wśród zespołu.

  4. Pracujemy z pasją - lubimy to co robimy. W codziennych obowiązkach wyrażamy siebie i odnajdujemy radość.

Nasza wizja

Dążymy do bycia firmą, która pracując z pasją wyznacza najwyższe standardy w obszarze Human Resources. Chcemy pracować dla naszych klientów z pełnym zaangażowaniem i zrozumieniem oraz wspierać ich w efektywnym prowadzeniu biznesu.

Nasza misja

Nieustannie krzewić idee związane z wartością człowieka w organizacji. Stwarzać partnerskie i pełne szacunku relacje na rynku pracy dla każdej ze stron. Budować coraz lepsze miejsce pracy dla nas samych.