Rekrutacje stałe

Czy prowadzenie procesów rekrutacyjnych w trybie online jest możliwe? Robimy to od wielu lat i jesteśmy gotowi by przeprowadzić Cię przez ten proces. Naszym zadaniem jest wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, którzy oddają w nasze ręce projekty rekrutacyjne. Mamy pod ręką narzędzia, które pozwolą nam na sprawną komunikację pomiędzy wszystkimi stronami procesu rekrutacyjnego oraz na rzetelną weryfikację kompetencji kandydatów. Osiągamy skuteczność na poziomie 90% oraz wysokie wyniki satysfakcji kandydatów.

Jak wygląda rekrutacja online?

Ustalamy etapy procesu i sposób komunikacji ze wszystkimi stronami procesu

Wypracowujemy profil kandydata

Określamy kluczowe kompetencje na stanowisku

Projektujemy proces rekrutacji

Dobieramy narzędzia i metody rekrutacyjne

Dokonujemy selekcji kandydatów za pomocą narzędzi on line

Rekomendujemy wybranych kandydatów

Koordynujemy spotkania on line pomiędzy klientem a kandydatem

Na bieżąco przekazujemy kandydatom informację zwrotną o statusie procesu

Dbamy o pozytywne doświadczenia kandydatów podczas rekrutacji

Pomagamy zaprojektować i przeprowadzić proces wdrożenia kandydata

Jak wygląda proces wdrożenia online?

Ustalenie osób uczestniczących w procesie

Określenie ram czasowych i etapów

Doprecyzowanie metod raportowania i ewaluacji procesu

Wyznaczenie opiekuna wdrożenia

Wybór narzędzi online do prowadzenia wideokonferencji

Korzystamy z zasobów klienta i elastycznie je wykorzystujemy

Zainteresowana? Zainteresowany?

Zachęcamy do kontaktu z nami!

Kontakt