przyjazna rekrutacja koalicja

Koalicja na Rzecz
Przyjaznej Rekrutacji

Koalicja na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji powstała w czerwcu 2013 roku. Przystąpiły do niej firmy, które dostrzegają potrzebę dbania o pozytywne wrażenia kandydatów w procesie rekrutacji. Podpisując statut Koalicji zobowiązaliśmy się do przestrzegania zapisanych w nim postanowień:

Komunikujemy się z kandydatami.

Udzielamy informacji zwrotnej kandydatom na przesłane aplikacje i informujemy ich o tym, na jakim etapie procesu rekrutacyjnego się znajdują.

Jesteśmy otwarci na kontakt z kandydatem.

Kandydat powinien mieć możliwość przesłania nam swoich zapytań i powinien wiedzieć, kto jest jego partnerem po drugiej stronie procesu rekrutacji.

Jesteśmy rzetelni, profesjonalni i zaangażowani w relację z kandydatem.

Rzetelnie przygotowujemy się do kontaktu z kandydatem, także podczas rozmowy rekrutacyjnej. Traktujemy go jak szansę dla naszej firmy, a nie jak kolejnego petenta. Dbamy o relację z nim.

Dbamy o dobry przepływ informacji w firmie.

Troszczymy się o to, by informacje na temat rekrutacji i kandydatów były sprawnie przekazywane w firmie zarówno do, jak i od kierowników liniowych.

Dbamy o to, by kandydat miał łatwy dostęp do wszystkich niezbędnych informacji na temat procesu rekrutacji.

Na stronie internetowej, w zakładce Kariera i w innych materiałach dotyczących pracy w naszej firmie znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące procesu rekrutacji, w tym jej przebiegu.

Dbamy o to, by oferty pracy były jasno sformułowane.

Przygotowując ofertę pracy, zamieszczamy w niej konkretne informacje na temat danego stanowiska i oczekiwań wobec kandydata.

Dbamy o poufność i bezpieczeństwo danych kandydatów.

Wykorzystujemy technologie i procesy, które zapewniają maksymalną ochronę danych osobowych kandydatów.

Stale podnosimy kompetencje w zakresie zarządzania procesami rekrutacji oraz dzielimy się wiedzą z zakresu dobrych praktyk w tej dziedzinie.

Na bieżąco śledzimy informacje na ten temat, bierzemy udział w dyskusjach i wszelkiego rodzaju spotkaniach, a także zbieramy przykłady ciekawych rozwiązań, które można wdrożyć w firmach. Promujemy zasady przyjaznej rekrutacji w firmie i w środowisku rekruterów.

Szanujemy kandydatów.

Dbamy o to, by w procesie rekrutacji nie pojawiły się treści i zachowania dyskryminujące oraz bierzemy pod uwagę zaangażowanie czasowe kandydatów.

Więcej na temat Kolacji przeczytasz tutaj: przyjaznarekrutacja.pl