Polityka Systemu Zarządzania Jakością

PassionHR Izabela Ulatowska – Bierlet jest firmą świadczącą usługi profesjonalnego przygotowania oraz prowadzenia procesów rekrutacyjnych na stanowiska średniego i wyższego szczebla, a także usługi doradcze z zakresu HR oraz szkolenia z zakresu kompetencji miękkich realizowanych na zlecenie klientów.

Odbiorcami usług są przedsiębiorstwa zarówno małe, jak i duże z różnych sektorów rynku. PassionHR prowadzi szkolenia otwarte oraz zamknięte zorientowane na praktyczne zastosowanie wiedzy oraz doskonalenie wybranych umiejętności.

Celami strategicznymi są:

  • realizacja procesów rekrutacyjnych oraz usług szkoleniowo-doradczych w sposób profesjonalny, terminowy i obiektywny;
  • stały wzrost jakości świadczonych usług;
  • stały wzrost kwalifikacji personelu;
  • spełnianie wszystkich wymagań prawnych oraz innych, do których się zobowiązaliśmy.

Polityka realizowana jest przy wykorzystaniu naszych mocnych stron m.in.:

  • wysoko wykwalifikowana kadra;
  • liczne referencje i dobre opinie wśród klientów;
  • nastawienie na wysoką jakość świadczonych usług;
  • szeroki zakres obsługiwanych branż.

Nasza wizja

Zespół – rozwijamy się dbając i pielęgnując nasze talenty. Dzięki temu tworzymy zgrany zespół o niepowtarzalnej sile. Potrafimy efektywnie współpracować, zachowując przy tym pasję i energię do działania. Nasza firma to nie tylko miejsce biznesowych wyzwań, ale także przestrzeń do rozwoju potencjału każdego członka zespołu. Dążymy do tego, aby pracować w sposób zrównoważony.

Firma – wartości, jakimi się kierujemy, stanowią fundament naszej działalności i determinują projekty, które decydujemy się realizować. Osiągamy nasze cele biznesowe, nieustannie podnosząc poprzeczkę dla nas samych. Nasza pasja stanowi siłę napędową, przekształcając się w doskonałe rezultaty. Umacniamy naszą pozycję eksperta na rynku tworząc standardy, do których aspirują inni.

Klienci – wierzymy, że w relacjach z klientami nie jesteśmy tylko dostawcą usług rekrutacyjnych i doradczych, ale partnerem w budowaniu ich przyszłości. Realizujemy projekty, dzięki którym nasi klienci osiągają cele biznesowe. Dążymy do tego, aby każdy projekt, który podejmujemy, był nie tylko zadaniem do wykonania, lecz także szansą na wspólne osiągnięcie czegoś niezwykłego.

Nasza misja

Dzielimy się naszą wiedzą z biznesem, oferując kompleksowe wsparcie merytoryczne w zakresie HR. Wspieramy naszych klientów w tworzeniu standardów i przyjaznych miejsc pracy, w których każdy pracownik może się rozwijać i być słyszany. Nasze doświadczenie i rekomendacje pozwalają na realizację celów biznesowych naszych partnerów. Jako firma dążymy do ciągłego rozwoju, tworząc miejsce pracy, które stanowi inspirację i wzór dla innych.

Nasze wartości:

Partnerskie relacje – we współpracy opieramy się na zaufaniu oraz uczciwości wobec nas samych i partnerów biznesowych. Zależy nam, aby każda ze stron angażowała się w osiąganie zamierzonych celów. W naszym podejściu priorytetem jest otwarta, dwustronna komunikacja, z równoczesnym szacunkiem dla granic każdej ze stron. Transparentność i autentyczność są fundamentem budowanych przez nas relacji.

Dbamy o rozwój – pielęgnujemy talenty, widząc w każdym pracowniku jego indywidualny potencjał. Dzieląc się wiedzą, inspirujemy siebie i innych. Otwartość na nowe narzędzia i wiedzę pozwala nam efektywnie przystosowywać się do zmieniającej się rzeczywistości. Lubimy się uczyć, czerpiąc inspirację z różnorodnych źródeł, a otwartość na zmiany sprawia, że jesteśmy elastyczni i gotowi na nowe wyzwania.

Wysoka jakość – realizujemy projekty wykorzystując naszą wiedzę i bogate doświadczenie. Przywiązujemy wagę do przestrzegania standardów i procedur, co wspiera efektywną organizację naszej pracy. Etyczne działanie oraz zaangażowanie są dla nas priorytetami, co sprawia, że działamy profesjonalnie i skutecznie. Dzięki temu jesteśmy wartościowym partnerem dla naszych klientów.

Praca z pasją – naszą siłą napędową są ludzie, którzy kochają to miejsce pracy i podzielają podobne wartości. Stawiamy sobie ciekawe wyzwania i dążymy do osiągania czegoś wyjątkowego. Lubimy to, co robimy, dzięki czemu w codziennych obowiązkach wyrażamy siebie i odnajdujemy energię do działania.

Nasza polityka jest dostępna, zrozumiana i zakomunikowana stronom zainteresowanym.