Polityka Systemu Zarządzania Jakością

PassionHR Izabela Ulatowska – Bierlet jest firmą świadczącą usługi profesjonalnego przygotowania oraz prowadzenia procesów rekrutacyjnych na stanowiska średniego i wyższego szczebla, a także usługi doradcze z zakresu HR oraz szkolenia z zakresu kompetencji miękkich realizowanych na zlecenie klientów.

Odbiorcami usług są przedsiębiorstwa zarówno małe, jak i duże z różnych sektorów rynku. PassionHR prowadzi szkolenia otwarte oraz zamknięte zorientowane na praktyczne zastosowanie wiedzy oraz doskonalenie wybranych umiejętności.

Celami strategicznymi są:

 • realizacja procesów rekrutacyjnych oraz usług szkoleniowo-doradczych w sposób profesjonalny, terminowy i obiektywny;
 • stały wzrost jakości świadczonych usług;
 • stały wzrost kwalifikacji personelu;
 • spełnianie wszystkich wymagań prawnych oraz innych, do których się zobowiązaliśmy.

Polityka realizowana jest przy wykorzystaniu naszych mocnych stron m.in.:

 • wysoko wykwalifikowana kadra;
 • liczne referencje i dobre opinie wśród klientów;
 • nastawienie na wysoką jakość świadczonych usług;
 • szeroki zakres obsługiwanych branż.

Nasza wizja

Dążymy do bycia firmą, która pracując z pasją wyznacza najwyższe standardy w obszarze Human Resources. Chcemy pracować dla naszych klientów z pełnym zaangażowaniem i zrozumieniem oraz wspierać ich w efektywnym prowadzeniu biznesu.

Nasza misja

Nieustannie krzewić idee związane z wartością człowieka w organizacji. Stwarzać partnerskie i pełne szacunku relacje na rynku pracy dla każdej ze stron. Budować coraz lepsze miejsce pracy dla nas samych.

Nasze wartości:

 • Kierujemy się uczciwością
 • Działamy profesjonalnie
 • Budujemy relacje
 • Pracujemy z pasją                                                                                                                                                  

Nasza polityka jest dostępna, zrozumiana i zakomunikowana stronom zainteresowanym.