Działania Employer Branding

Ustalenie planu działania, mającego na celu poprawę opinii na temat firmy i zwiększenie rozpoznawalności marki, to główne wyzwania, które pojawiły się podczas współpracy z firm z branży automotive.

Wyzwanie

Ta niemiecka firma, która zajmuje się m.in. projektowaniem układów napędowych, zatrudnia na całym świecie prawie 4 tysiące osób. Otwarta została również siedziba w Polsce, gdzie obecnie zatrudnionych jest około 100 osób. Przedsiębiorstwo badawczo-rozwojowe, specjalizujące się w układach napędowych, hamowniach silnikowych oraz podwoziowych, a także systemach sterowania.

Przedsiębiorstwo, mające duże zapotrzebowanie na zatrudnianie nowych pracowników zmagało się z następującymi problemami:

złe opinie np. na portalu GoWork.pl,
brak Działu HR,
słaba weryfikacja kandydatów na początkowym etapie procesu rekrutacji,
brak uaktualnionego fanpage na Facebooku,
słabo rozpoznawalna marka na rynku Polskim,
lokalizacja firmy,
blokowanie inicjatyw w oddziale Polskim przez siedzibę przedsiębiorstwa w Niemczech.

Widząc tak poważne problemy w międzynarodowym przedsiębiorstwie, które chce zbudować silną pozycję na rynku Polskim, należało zaplanować konkretny plan działania mający na celu przede wszystkim poprawę opinii oraz rozpoznawania tej marki.

Rozwiązanie

Zostały podjęte działania w zakresie uaktualnienia fanpage na Facebook, ułożenia zasad początkowych etapów procesów rekrutacji, podczas prowadzonych wstępnych rozmów rekrutacyjnych opowiadano każdemu kandydatowi o firmie o realizowanych projektach, o możliwościach rozwoju, szkoleniach oraz wyjazdach zagranicznych. Informacje te były potrzebne do budowania pozycji marki oraz zwiększania świadomości wśród kandydatów o realizowanych przez firmę działaniach. Bardzo ważne było również indywidualne podejście do kandydatów i przedstawienie im korzyści i perspektyw wynikających z zatrudnienia w tym przedsiębiorstwie. Podjęto bardzo ścisłą współpracę z Zarządem przedsiębiorstwa oraz Managerami, aby usprawnić i uskutecznić zaplanowane działania. Należy dodać, że wszyscy pracownicy obecni przy tych zmianach, starali się za nimi podążać. Jest to ogromna wartość ponieważ widoczne było iż wszyscy czuli potrzebę zmian oraz widzieli realną perspektywę poprawy sytuacji przedsiębiorstwa. Na początku 2018 r. została również zatrudniona osoba, która zajmowała się działaniami HR w firmie.

Efekty, korzyści

Podjęte działania pozwoliły na określenie procedur wstępnych etapów selekcji kandydatów, co usprawniło przeprowadzanie tych procesów. Zatrudniona osoba odpowiedzialna za działania w obszarze HR, była obecna na rozmowach rekrutacyjnych i dbała o utrzymywanie odpowiedniego ich poziomu poprzez przedstawienie firmy oraz projektów. Wdrożone działania poprawiły opinie o przedsiębiorstwie, kandydaci chętniej decydowali się na udział w procesie rekrutacji. Przedsiębiorstwo zyskało większość rozpoznawalność w naszym kraju, jeśli chodzi o branżę Automotive. Liczne obecności na targach, wydarzeniach branżowych, a także bieżące uzupełnianie informacji, zdjęć, filmów na Facebooku zadziałały bardzo pozytywnie na wizerunek marki.