Rozwinięcie kompetencji liderów

Rozwinięcie kompetencji managerów, wzmocnienie rozumienia liderstwa i świadomości odpowiedzialności za realizację celów biznesowych, to główne wyzwania, które pojawiły się podczas współpracy z krakowską siecią żłobków i przedszkoli.

Wyzwanie

Z klientem rozpoczęliśmy współpracę dwa lata temu. Szkolenie było efektem szerszego projektu HR w ramach którego przeprowadziliśmy cykl szkoleń dla kadry managerskiej i pracowników średniego szczebla.

Firma w krótkim czasie znacznie zwiększyła zatrudnienie ( ponad 100%).Spowodowało to nowe i trudne wzywania dla managerów.

Dodatkowym wzywaniem było również to, że członkowie zespołu nie zawsze się znali. Wynikało to z rozproszenia placówek oraz dużej liczby nowych osób na stanowiskach kierowniczych. Celem szkolenia było rozwinięcie kompetencji managerów, wzmocnienie rozumienia liderstwa oraz świadomości odpowiedzialności za realizację celów biznesowych.

Rozwiązanie

Projekt szkoleniowy poprzedzony konsultacjami z zarządem firmy oraz członkami zespołu, a także badaniem potrzeb szkoleniowych. Dwudniowy warsztat podzieliliśmy na dwie części. W pierwszym dniu skupiliśmy się na roli managera i jego kluczowych kompetencjach. Pracowaliśmy nad zagadnieniami Personal Brandingu i jego znaczeniu w codziennej pracy. Uczestnicy wyodrębnili swoje kluczowe wartości i przekonali się jak ważną rolę pełnią w życiu zawodowym. Sporo miejsca poświęciliśmy na zagadnienia związane z liderstwem. Ważnym elementem była także praca na efektywna komunikacją i asertywność. W drugim dniu skupiliśmy się na pracy z zespołem. Pracowaliśmy nad typami osobowości i ich konsekwencjami dla pracy zespołu. Warsztat uczył także konkretnych narzędzi wykorzystywanych w procesie zarządzania zespołem (motywowanie, zarządzanie czasem, delegowanie zadań i zarządzanie stresem).

Efekty, korzyści

Warsztat pozwolił uczestnikom na zrozumienie roli managera w kontekście organizacji. Nauczyliśmy uczestników korzystania z konkretnych narzędzi w pracy z zespołem. Duże wrażenie zrobiła na uczestnikach nasza definicja postawy asertywnej. Nauczyli się również ustalania celów oraz ich rozliczania.