Zaprojektowanie planu komunikacji i usystematyzowanie procesów HR

Zaprojektowanie planu komunikacji i usystematyzowanie procesów HR to główne wyzwania, które pojawiły się podczas współpracy z krakowską firmą, zajmującą się kompleksowym wykonawstwem oraz serwisem instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Wyzwanie

Nasz Klient działa na rynku od 11 lat. Realizuje projekty z zakresu instalacji sanitarnych, a także elektrycznych na terenie Polski oraz za granicą. W związku z rozwojem spółki i realizacją coraz większych projektów firma wymagała uporządkowania podstawowych procesów, związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim. W kolejnym etapie powierzono nam także szkolenie kadry managerskiej. Głównym wyzwaniem było usystematyzowanie struktury firmy, zależności pomiędzy stanowiskami, utworzenie profili stanowiskowych oraz kwestie, związane z zarządzaniem zespołem. Ważnym tematem okazała się także rekrutacja i standardy z nią związane.

Rozwiązanie

Przeprowadzono audyt podstawowych procesów HRowych w firmie, w tym także wywiady bezpośrednie z pracownikami. Na jego podstawie zaplanowano warsztaty, podczas których wypracowano:

nową strukturę organizacyjną
profile stanowiskowe
procedurę rekrutacyjną
procedurę onboardingową
regulamin pracy

Zaplanowaliśmy także plan komunikacji i wdrożenie zmian. Kolejnym etapem były warsztaty, podnoszące poziom kompetencji managerskich u szefów działów. Z firmą współpracujemy nadal na zasadach konsultacyjnych i projektowych.

Korzyści bizesowe

Dzięki bardzo dobrej współpracy z klientem, uporządkowaliśmy procesy firmowe od podstaw. Dokładnie określiliśmy obowiązki i odpowiedzialność na każdym stanowisku. Uświadomiliśmy managerów, jak ważny jest proces rekrutacji i jakie ma konsekwencje dla funkcjonowania pozostałych procesów w firmie. Zwróciliśmy również uwagę na znaczenie procesu onboardingowego dla podczas współpracy z kandydatem. Wypracowaliśmy wraz z członkami zespołu procedurę wdrożeniową.

Uświadomiliśmy managerom ich rolę w organizacji. Pracowaliśmy nad wyznaczaniem celów, ustalaniem priorytetów oraz delegowaniem zadań. Kluczowym tematem do pracy stała się również komunikacja. Efektem wspólnych prac stała się lepsza i bardziej efektywna współpraca w poszczególnych zespołach oraz na linii managerowie – zarząd.