Praca zespołowa. Asertywność i komunikacja

Praca nad asertywną postawą i efektywną komunikacją w zespole to główne wyzwania, które pojawiły się podczas współpracy z krakowska firmą, która zajmuje się projektowaniem oraz budową profesjonalnych skateparków.

Wyzwanie

Z klientem pierwszy raz współpracowaliśmy trzy lata temu. Porządkowaliśmy wtedy podstawowe zagadnienia HR. Przeprowadziliśmy audyt. Podczas warsztatów wypracowaliśmy strukturę organizacyjną, profile stanowiskowe oraz zbadaliśmy kulturę organizacji.

Obecnie zdiagnozowaliśmy luki kompetencyjne w zespole, na różnych poziomach stanowisk. Luki te dotyczyły głównie obszaru komunikacji, pracy w zespole oraz kompetencji managerskich. Przeszkoliliśmy 25 osób.

Rozwiązanie

Utworzyliśmy dwie grupy szkoleniowe. Jedna to grupa managerów, druga pozostali pracownicy biura.

Z grupą managerską pracowaliśmy nad budowaniem zespołu marzeń, asertywnością i delegowaniem zadań. Dużo uwagi poświeciliśmy zrozumieniu liderstwa. Uczestnicy poznali również swój styl kierowania zespołem. Największym oczekiwaniem tej grupy było poznanie konkretnych narzędzi, które mogliby wykorzystać w codziennej pracy ze swoim zespołem. Dla nas stało się to największym wyzwaniem. Wyposażyliśmy managerów w wiedzę oraz konkretne narzędzia do wdrożenia w swoich zespołach.

Z drugą grupą szkoleniową pracowaliśmy nad efektywną komunikacją, postawą asertywną w zespole oraz poza nim, a także nad zarządzaniem sobą w czasie. Zidentyfikowaliśmy również role pełnione w zespole oraz typy osobowości. Wyzwaniem była postawa grupy na początku warsztatu – zamknięta i z ograniczonym zaufaniem. Jednak pod koniec szkolenia postawa diametralnie się zmieniała i pracę grupy cechowała otwartość i szczerość.

Efekty, korzyści

Warsztat pomógł zespołom poznać siebie samych oraz zrozumieć swoje role w zespole. Nauczyli się jak komunikować się ze sobą by osiągać cele. Uczestnicy mieli okazję przekonać się jak ważne jest rozumienie różnorodności w pracy zespołowej. Po zakończeniu szkolenia wykorzystaliśmy narzędzia on line by dalej wspierać uczestników warsztatów i wzmacniać to czego się nauczyli. Klient nadal korzysta z naszych konsultacji i wsparcia.