Pobierz darmowego ebooka "5 skutecznych sposobów na rekrutację online"

Zbuduj efektywny zespół z Gallupem

30 lipca 2020

Zainteresowanie talentami  Gallupa w ostatnim czasie znacznie wzrasta. Pytacie nas, w jaki sposób można wykorzystać talenty w pracy zespołu i jak świadome zarządzanie nimi wpływa na sukces drużyny, a co za tym idzie, lepsze wyniki finansowe firmy.  Zarządzanie kapitałem ludzkim nie jest możliwe bez dobrego poznania tego kapitału.

Instytut Gallupa bazuje na założeniach psychologii pozytywnej, a więc na tym, co w nas jest dobre i co można rozwijać. Nie ma takiej osoby, która nie miałaby talentów, które może przekuć w mocne strony. Chodzi wyłącznie o to, żeby je zdiagnozować i dobrze nimi zarządzić. Co to oznacza w praktyce? W swojej praktyce zawodowej spotkałam niezliczoną ilość pracowników o niewykorzystanym potencjale. Bardzo często było to związane z niedostosowaniem ich zakresu obowiązków do drzemiących w nich umiejętności. Byli zobowiązani do wykonywania zadań, w których zupełnie się nie odnajdywali. Efekt był łatwy do przewidzenia – nie wywiązywali się ze swoich zadań dostatecznie dobrze. Wystarczyło zmienić zakres, aby przekonać się, jak wspaniałe wyniki może dana osoba osiągać, będąc w swoim żywiole. W oczywisty sposób przekładało się to na wyniki całego zespołu, a w konsekwencji firmy.

Czym są talenty Gallupa w zespole?

Według wolno tłumaczonej definicji Gallupa, zespół zbudowany w oparciu o mocne strony to grupa ludzi, którzy nie są idealni, ale są utalentowani, ich talenty są doceniane, a ludzie Ci potrzebują siebie nawzajem, aby realizować cele osobiste i zespołowe.

Korzyści z zespołowej pracy na talentach

1. Członkowie zespołu poznają swoje TOP 5
Większość ludzi nie zna swoich prawdziwych talentów lub myśli, że niektóre z posiadanych cech wcale nie są wyjątkowe. Wykonanie testu osobowości przygotowanego przez Instytut Gallupa oraz zdiagnozowanie 5 najważniejszych talentów jest więc wartością samą w sobie i punktem wyjścia do pracy nad swoim rozwojem.

2. Zaczynają o nich myśleć
Kiedy już poznamy swoje talenty, zaczyna się ciekawa droga ku lepszemu wykorzystaniu ich. W sposób bardziej wnikliwy przyglądamy się sobie i bardziej świadomie analizujemy swoje emocje, zachowania w konkretnych sytuacjach.

3. Dzielą się nimi i rozmawiają o nich
Ktoś kiedyś powiedział, że nie jesteśmy tacy, jak nam się wydaje, że jesteśmy, ale jesteśmy tacy, jak widzą nas inni. Jest w tym zdaniu wiele prawdy. Często okazuje się, że osoby z naszego najbliższego otoczenia zauważyły już wcześniej nasze talenty i mogą je potwierdzić przykładami naszych zachowań w konkretnych sytuacjach. Z łatwością wskażą ich pozytywne strony, ale może i negatywne. Warto wziąć te informacje pod rozwagę i przyjrzeć im się dokładniej.

4. Poznają talenty innych ludzi
Jednym z najważniejszych elementów zespołowej pracy z talentami jest ich wzajemne poznanie przez członków zespołu. Wiedza na temat talentów innych osób pozwoli nam na zrozumienie  postępowania innych osób, a co za tym idzie, lepszej komunikacji. Szczególnie ważne jest to dla managerów i kadry zarządzającej. Znajomość talentów współpracowników pozwala na lepsze delegowanie zadań konkretnym osobom.

5. Oswajają się z innością i różnorodnością
Nie jesteśmy ani lepsi, ani gorsi od pozostałych członków zespołu. Jesteśmy po prostu inni. I w tej różnorodności tkwi potencjał każdego zespołu. Zrozumienie tej prostej w gruncie rzeczy zasady pozwala już u podstaw uniknąć wielu nieporozumień i napięć w zespole.

6. Nie traktują innych jako „dziwnych”
Brak zrozumienia siebie nawzajem jest przyczyną większość konfliktów. Nieporozumienia bardzo często swoje źródło mają w traktowaniu osób, które są inne niż my, jako dziwaków. Tymczasem nie musi i nie powinno tak być. Kiedy zrozumiemy motywację postępowania, przestaje ono być dziwne, a staje się rozumiane.

7. Zaczynają szukać możliwości efektywnego wykorzystania talentów w zespole
Kiedy członkowie zespołu poznają swoje talenty i ich cechy, zaczynają rozumieć, że mogą doskonale uzupełniać się w zadaniach. Kiedy jakieś zadanie jest trudne do wykonania dla jednej osoby, szybko można znaleźć innego kolegę z zespołu, dla którego będzie ono nie dość, że łatwe, to jeszcze przyjemne do realizacji. A to przecież sytuacja doskonała.

8. Korzystają z talentów na co dzień i co dziennie nad nimi pracują
Nasze talenty drzemią w nas cały czas – nie tylko przy wielkich projektach, ale na co dzień. Sprawdzają się nie tylko przy ważnych zadaniach, ale też tych prozaicznych. Kiedy je dobrze znamy, możemy nawzajem się motywować i nad nimi pracować.

9. Zespoły stają się otwarte i tolerancyjne
Wszystko, co oswojone, przestaje być obce. Tak też jest z talentami. Zrozumienie różnorodności talentów w zespole oraz zaakceptowanie jej, stanowi bardzo duży krok do rozwoju potencjału zespołu. Jego członkowie lepiej się rozumieją i wykorzystują to, co jest w nich w naturalny sposób silne i warte rozwijania.

Od czego zacząć w pracy z talentami Gallupa w zespole?

Najtrudniejszy jest pierwszy krok. Kiedy znasz już korzyści płynące z pracy nad talentami, łatwiej Ci będzie podjąć decyzję o wdrożeniu takiego sposobu pracy i rozwoju zespołu w Twojej firmie. Od wielu lat współpracuję w tym zakresie z firmami z różnych sektorów gospodarki i chętnie opowiem Ci, jak taka współpraca wygląda.

6 kroków do sukcesu Twojego zespołu

Krok 1. W pierwszej kolejności poznaję zespół, jego misję, wartości i cele.
Krok 2. Tłumaczę, czym jest praca na talentach i jaki potencjał ze sobą niesie.
Krok 3. Każdy z członków zespołu wykonuje test osobowości, dzięki któremu możemy poznać 5 najważniejszych talentów każdej z osób. Wykonanie testu jest dobrowolne, ale konieczne z punktu widzenia dalszych prac. Sporadycznie zdarza się, że ktoś odmawia wykonania testu. Powodów takiej decyzji może być wiele i nigdy nie zmuszam do jej zmiany. Wykonanie testu wiąże się z gotowością poznania siebie i swoich mocnych stron. Jeśli tej gotowości i otwartości na wyniki nie ma, przymuszanie kogokolwiek jest pozbawione sensu, bo i tak nie przyniesie żadnych efektów w pracy nad sobą.
Krok 4. Po uzyskaniu wyników poszczególnych testów przychodzi czas na ich indywidualne omówienie z każdą z osób. Jest to najciekawsza część całego procesu, ponieważ bardzo często uczestnicy są bardzo pozytywnie zaskoczeniu tymi wynikami i chętnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami.
Krok 5. Kolejnym krokiem są warsztaty zespołowe, które zawierają zarówno pracę nad swoim talentem, jak i nad talentami zespołowymi. Szukamy odpowiedzi na pytania: jakie talenty dominują w naszym zespole? Jakich talentów nam brakuje? Jak wykorzystywać talenty w codziennej pracy? Jak je rozwijać? Jak pomagać sobie nawzajem by nasze talenty mogły wzrastać?
Krok 6. Następnie prognozujemy dalszą pracę z poszczególnymi członkami zespołu. Kluczową rolę w tej części odgrywa lider, ponieważ to w jego kompetencji będzie zarządzanie odkrytymi w zespole skarbami.

Praca nad talentami powoduje, że zespoły stają się bardziej zaangażowane, ponieważ każdy członek zespołu staje się bardziej zaangażowany. Instytut Gallupa ma jeszcze jedno ciekawe narzędzie – o tajemniczej nazwie Q12. Ale o tym innym razem.

Jeśli czujecie się gotowi do sięgnięcia po jeszcze więcej razem ze swoim zespołem, chętnie Wam w tym pomogę.


Izabela Bierlet-Chwast

Dyrektor zarządzający PassionHR

izabela.bierlet@passionhr.pl

+48 505 864 416